Zilveren Kruis onderzocht de slaapproblemen op het werk.

De impact van te weinig slaap wordt vaak onderschat en gevolgen daarvan niet altijd overzien. Werknemers met slaapproblemen hebben last van concentratieproblemen (59%) en zelfs van het maken van fouten (25%). Uit het onderzoek komt naar voren dat 1 op de 7 mensen met slaapproblemen zich wel eens ziek meldt op het werk. Slaapproblematiek heeft daarmee gevolgen voor de productiviteit en het verzuim in organisaties. Zilveren Kruis gaat het onderwerp slaapproblematiek bij organisaties op de agenda zetten en de effecten ervan bespreekbaar maken. Samen met de werkgever worden concrete oplossingen aangeboden zoals een slaapcursus of het inrichten van een ‘powernap ruimte’.

powernaps