RADBOUDUMC

Plaatsing op de Intensive Care afdeling van het Radboudumc in Nijmegen


Case omschrijving

Werken in de nachtdienst is voor mensen onnatuurlijk. Nachtdiensten ontregelen namelijk onze biologische klok en onze stofwisseling. De gezondheidsraad heeft eerder hierover een rapport uitgebracht. Hieruit bleek dat mensen die in de nachtdienst werken, een hoger risico lopen op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapstoornissen. Dit risico wordt ook nog eens groter naarmate mensen ouder worden en langere tijd nachtdiensten draaien.

De werking van de Circadiana (biologische) klok

In Nederland werkt ongeveer zestien procent van de beroepsbevolking regelmatig in de nachtdienst. Een grote groep van de beroepsbevolking ervaart dat zij ’s nachts minder goed presteert en op lange termijn zelfs gezondheidsklachten krijgt. Toch ontkomen we er in bepaalde beroepsgroepen niet aan. De zorg in ziekenhuizen gaat 24/7 door, nachtdiensten afschaffen is onmogelijk. Bovendien zorgt het tekort aan personeel voor extra werkdruk. Ook in het Radboudumc ervaren medewerkers de negatieve gevolgen van een verstoord Circadiane ritme (biologische klok). Zij geven aan dat zij tijdens nachtdiensten minder goed slapen en een energiedip of verminderde concentratie hebben. Ze eten bovendien vaker ongezond en onregelmatig, waardoor ze ook meer last hebben van buik- en darmklachten.

Om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen en verzorgenden te behouden of te verbeteren, zijn interventiemiddelen noodzakelijk.

Gebruikers
Medewerkers van de afdeling Intensive Care van het Radboudumc.

Behoefte en vraag
Medewerkers van de afdeling Intensive Care hebben tijdens het werk behoefte aan herstel en ontspanning. Welke interventiemiddelen kan het ziekenhuis inzetten om de schadelijke effecten van nachtdiensten en overmatige stress door hoge werkdruk te verminderen?

Oplossing
Geef, bij behoefte aan rust, het lichaam de kans om te kunnen herstellen. Met het houden van een powernap/rustmoment zorgen we er voor dat het lichaam weer kan resetten en het energieniveau weer toeneemt. Een powernap van bijvoorbeeld 20 minuten tijdens een nachtdienst, voorkomt dat medewerkers tijdens het werk worden overvallen door vermoeidheid. Het maakt de nachtdienst draaglijker.

Het Radboudumc biedt haar Intensive Care medewerkers de mogelijkheid om tijdens de dag- en nachtdienst gebruik te maken van VITA Sentation powernapstoelen, model Luxury voorzien van FPS technologie. De stoelen zijn geplaatst in, wat voor heen de stiltekamers waren. Deze nieuwe powernapruimtes bieden privacy. Medewerkers kunnen zich daar even terugtrekken om te ontspannen en te herstellen.

Powernapruimte op IC afdeling Radboudumc
Powernapruimte op IC afdeling met VITA Sentation powernapstoel     Foto: Radboudumc

Het licht in de ruimtes is dimbaar en op kleur in te stellen. Verder is gekozen voor een minimalistische en eenvoudige inrichting, naast een VITA Sentation stoel, staat er enkel een lage bijzettafel. In elke ruimte ligt een programmaoverzicht van de FPS behandelingen. Deze programma’s zijn speciaal voor het Radboud geprogrammeerd en kunnen gebruikers zelf naar wens kiezen.
Naast het faciliteren van een powernap met de VITA Sentation stoelen zijn er ook andere interventiemiddelen ingezet. De medewerkers mogen flexibel roosteren, krijgen speciale gezonde voeding tijdens de nachtdienst en lichttherapiebrillen helpen de negatieve effecten van blauw dag- of kunstlicht op de biologische klok verminderen.

Persoonlijke ervaring van de gebruikers
Op de deuren van de stiltekamers hangen nu bordjes ‘powernapkamer’. Verplegend personeel vroeg zich af, of dat niet raar zou overkomen bij bezoekers. Maar het ziekenhuis vindt dat bezoekers en patiënten best mogen weten, dat zij dit doen.

Radboudumc: “Het is ook juist in het belang van de patiënten, als personeel minder vermoeid aan het bed van de patiënt staat.

De levering van de stoelen is onderdeel van een pilot op de Intensive Care afdeling. “Als het een succes is, komen ze op al onze verpleegafdelingen.’: aldus het Radboudumc