Onderzoek nachtwerk van TNO en het RIVM

Vandaag werd het onderzoek nachtwerk van TNO en het RIVM gepresenteerd. Wij hebben een aantal belangrijke bevindingen uit de brochure ‘Inzicht in de impact van nachtwerk en de mogelijke oplossingen’ voor u hieronder op een rij gezet. 

TNO RIVM nachtwerk onderzoek

Werken in de nacht moet veiliger

Vermoeidheid op het werk is een groot gevaar, het risico op fouten neemt toe en de veiligheid komt in het gedrang. Aandacht voor preventie is nodig, een kort herstelmoment of powernap helpt vermoeidheid verminderen.

Bijdrage werkgever: een powernap invoeren

Ook werkgevers kunnen bijdragen, zegt hoofdonderzoeker Prof. dr. Karin Proper van het RIVM: “Daarbij kun je denken aan voorlichting, een cursus, aangepaste voeding, of aangepaste slaap. Denk bijvoorbeeld aan een powernap die ingevoerd kan worden.”

Powernaps

Nachtwerkers benadrukken positieve gevolgen die zij ervaren door een powernap tijdens de nachtdienst. Ze voelen zich daardoor weer opgeladen voor de rest van de nacht en rijden alerter naar huis.

Het helpt hen als een powernap meer geaccepteerd wordt door leidinggevenden en collega’s en er een geschikte ruimte voor wordt ingericht.

Enthousiaste managers zorgen voor meer succes

Geef het goede voorbeeld, zo adviseert TNO in de bevindingen. Ze vermeldt dat de afdelingen waar de preventieve maatregelen succesvol zijn, afdelingen zijn waar enthousiaste managers zijn. Het is van belang dat managers zelf ook gebruik maken van de powernap faciliteiten of actief de powernap promoten. Enthousiaste managers verlagen de drempel om een powernap te doen en dit draagt bij aan het succes van de geboden interventie.

Meer kennis over mogelijke oplossingen

Het is volgens de onderzoekers ook extra van belang dat er meer kennis komt over het nut van mogelijke oplossingen om de impact van negatieve gezondheidseffecten te verminderen en over hoe deze goed gerealiseerd kunnen worden. Wij delen graag onze kennis en expertise met u en nemen hier dan ook uitgebreid de tijd voor.

Vergroot de betrokkenheid van medewerkers met een pilot

Uit vele onderzoeken – ook specifiek voor nachtwerk – blijkt dat het betrekken van de doelgroep bij de ontwikkeling en implementatie van interventies de realisatie bevordert. Wij organiseren dan ook graag een pilot voor u op locatie. Gedurende de pilot kunnen uw medewerkers zelf kennismaken met onze herstel- en powernapfaciliteiten en ervaren wat een kort herstelmoment hen oplevert.

Rustige plek voor een powernap: aparte rustruimte

In de brochure wordt eveneens benoemd dat een rustige plek voor een powernap een bevorderende factor is. Plaats om die reden dan ook geen powernapfaciliteiten zomaar ergens in een publieke ruimte of op plaatsen waar rust niet gewaarborgd kan worden. Doe bij voorkeur geen concessies bij ruimtegebrek, maar kijk liever naar passende oplossingen. Soms zijn bestaande ruimtes zoals een stilte- of kolfkamer ook prima geschikt als rustruimte.

Met de inrichting van een aparte rustruimte bieden we medewerkers privacy en de rust die zij nodig hebben.

Meer maatwerk is nodig om klachten aan te pakken’, aldus TNO en het RIVM.

Bron- en nieuwsvermeldingen

De NOS besteedde er vandaag ook aandacht aan in de nieuwsuitzending van het 20.00 uur journaal. Lees hier ook de brochure van TNO en het RIVM: ‘Inzicht in de impact van nachtwerk en de mogelijke oplossingen’.

Slotconferentie onderzoek TNO en RIVM

Met het verschijnen van de brochure is het laatste woord over nachtwerk nog niet gezegd. Karin Proper, hoofdonderzoeker RIVM kijkt uit naar de slotconferentie op 16 maart bij het RIVM. “We presenteren dan onze onderzoeksresultaten, maar gaan ook in gesprek met een nachtwerker en een bedrijfsarts.”

Meer advies over onze maatwerkoplossingen voor nachtwerk?

We hebben zeer veel ervaring met interventieprojecten voor nachtwerk in de zorg, industrie, transport / logistiek, veiligheid en techniek. Onze ‘Fit door de nacht’ maatwerk aanpak wordt zeer gewaardeerd door onze klanten.

Neem contact met ons op voor meer informatie of maak een vrijblijvende afspraak. Dit kan bij u op locatie of bij ons op kantoor.

Tel.  +31 (0)344 571444
E-mail info@vitasentation.nl

(Bron: TNO en RIVM