De VITA Sentation stoel is niet alleen geschikt voor powernappen. De stoel is ook uitermate geschikt als kolfstoel.
Het bieden van een geschikte kolfruimte voor moeders die borstvoeding geven, is voor werkgevers verplicht, maar hoe richt je deze het beste in?

De Nederlandse wet bepaalt dat iedere moeder die borstvoeding geeft, voedingsrecht heeft tot de baby 9 maanden oud is. Dat houdt in dat moeders maximaal een kwart van hun werktijd mogen besteden aan het voeden van hun baby, of aan kolven. Deze tijd wordt doorbetaald, moeders hoeven hier geen pauzes voor op te geven.

Multifunctionele kolfruimte
Het bieden van een geschikte kolfruimte is voor werkgevers verplicht. Deze ruimtes moeten aan bepaalde eisen voldoen (Arbobesluit, artikel 3.48). Onderstaand de richtlijnen waaraan een kolfruimte moet voldoen:

  • Ruimte moet van binnenuit af te sluiten zijn
  • Hygiënische ruimte
  • Voldoende privacy bieden
  • Rustige ruimte voor afzondering
  • Bed of rustbank in de ruimte
  • Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing
  • Geen risico’s, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

Groot comfort, lage kosten
Het vrijmaken van een geschikte ruimte is vaak een probleem. Een kolfruimte wordt al snel gezien als een duur project. Dit hoeft echter niet zo te zijn, de eisen aan de ruimte zijn vrij basic en als je de ruimte multifunctioneel maakt, is er vaak extra budget voor.

Richt de kolfruimte in met een VITA Sentation powernapstoel. Hiermee krijgen moeders die borstvoeding geven een comfortabele stoel om in te zitten of te liggen. Faciliteer tegelijkertijd een moment van herstel en ontspanning voor alle werknemers. De investeringskosten voor een VITA Sentation stoel zijn laag (en eenmalig). De stoel heeft een lange levensduur, dus lage afschrijving.

Meer weten over een multifunctionele kolfruimte? 
Wij informeren je graag over de mogelijkheden en bieden advies op maat.

Klik hier en lees meer over herstel op de werkvloer en powernap.